Sweden

Sekretesspolicy

Vi strävar efter att skydda integriteten hos våra kunder; policyn beskriver hur vi kommer att behandla dina personuppgifter

Information vi samlar in
Vi kan samla in, lagra och använda följande typer av personuppgifter
e-postadress
leveransadress
faktureringsadress
telefonnummer

Använda personuppgifter
Personuppgifter som lämnas på denna webbplats kommer att användas för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy eller i relevanta delar av webbplatsen. Vi kan använda dina personuppgifter till:
Ge våra tjänster
Felsöka våra customers'problems
Samla feedback för att förbättra våra tjänster
Uppmuntra säker handel och genomdriva vår politik
Göra andra saker för våra kunder som beskrivs när vi samlar in informationen. Vi kommer inte att använda personuppgifter för något annat syfte än som anges i denna sekretesspolicy eller på annat sätt identifieras vid eller före tidpunkten för insamlingen.

Övriga upplysningar:
Utöver de upplysningar som rimligen kan krävas för de ändamål som anges på andra ställen i denna integritetspolicy, kan vi lämna ut information om dig i den utsträckning som vi är skyldiga att göra det enligt lag;
I samband med eventuella rättsliga förfaranden eller blivande rättsliga förfaranden; För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara våra lagliga rättigheter (inklusive tillhandahållande av information till andra för att förebygga bedrägeri och minska kreditrisken). Förutom vad som anges i denna integritetspolicy, kommer vi inte att ge din information till tredje part.

Säkerhet och personuppgifter?
Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information. Naturligtvis är dataöverföring via Internet i sig osäker, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas över internet.
Om du har registrerat på vår webbplats och har haft ett användarnamn och lösenord till hands, bör du hålla dessa uppgifter konfidentiella.

Policy Ändringar
Vi kan uppdatera denna sekretesspolicy från tid till tid genom att publicera en ny version på vår hemsida. Du bör kontrollera denna sida då och då för att säkerställa att du är nöjd med eventuella ändringar

Uppdatering Information
Låt oss veta om de personuppgifter som vi har om dig behöver rättas eller uppdateras.

Kontakta oss
Om du är orolig för vår insamling och användning av dina personuppgifter eller har några frågor om oss eller vår webbplats, är du välkommen att kontakta oss.
tillbaka